Deklaracja stosowania ISO 27001

Deklaracja stosowania ISO 27001 preview. Click for more details

Celem tego dokumentu jest określenie, które zabezpieczenia zostaną zastosowane w organizacji, jakie są cele tych zabezpieczeń, jak zostaną one wdrożone jak również zatwierdzenie ryzyk szczątkowych oraz formalne zatwierdzenie wdrożenia odnośnych zabezpieczeń.

Deklaracja stosowania ISO 27001 (szablon po polsku)

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

Related products

Author Description

EPPS Services Ltd. Advisera.com

No comments yet.

Join the Conversation